Subvencions


Nou cercador subvencions de cultura (Generalitat - Diputació - Ens locals)
https://www.ajutscultura.cat/ca/inici

Web de tràmits del Departament de Cultura
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/

Cercador de tràmits
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/cercador/


Calendari de subvencions de l’OSIC
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/calendari/


Resolucions i acords dels ajuts
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/resolucions-i-acords/


Normativa dels ajuts
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/normativa-dels-ajuts/


Accés a les graelles de les comissions de valoració i als membres de les comissions
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/transparencia/graelles_comissions/


Informació sobre el certificat digital
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/certificat-digital/


Tauler electrònic (on es publiquen les resolucions dels ajuts)
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1


Alta al butlletí de l’OSIC
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/oficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural/butlleti


Estat del pagament de les subvencions (Departament d'Economia)

https://aplicacions.economia.gencat.cat/ecofin_pced/AppJava/cepd/creditor.do?reqCode=init&set-locale=ca_ES


Subvencions Artesania. CCAM

https://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/index.htmlPrograma.cat

https://cultura.gencat.cat/ca/programacat/inici/index.html 

 

Primer s'ha d'accedir “ACCEDEIX A L’APLICACIÓ” 


Com donar-se d’alta - Accedir al Programa - Requisits previs - Telèfons i correus de contacte.

https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/11-programacat/0-arxius/Manual_Programadorxs_Programacat2021_Accessible.pdf

 

Per saber el funcionament general

https://cultura.gencat.cat/ca/programacat/com-funciona/funcionament/


Contacte

OSIC 933162847 / 935547311

osic@gencat.cat